ROR

联系我们

联系我们

contact us
/
诚聘英才
全部分类

企业招聘

分类概要: 诚聘英才

职位名称: 市场经理

发布时间: 2021-09-28
职位概要:
 • 薪资: 面议
 • 工作年限: 不限
 • 工作地点: 广东省 - 深圳市 - 罗湖区
 • 工作性质: 全职
 • 招聘人数: 1
 • 学历: 专科

职位名称: 客户经理

发布时间: 2021-09-28
职位概要:
 • 薪资: 面议
 • 工作年限: 不限
 • 工作地点: 广东省 - 深圳市 - 宝安区
 • 工作性质: 全职
 • 招聘人数: 1
 • 学历: 专科
发布时间: 2021-09-28
职位概要:
 • 薪资: 面议
 • 工作年限: 不限
 • 工作地点: 广东省 - 深圳市 - 宝安区
 • 工作性质: 全职
 • 招聘人数: 1
 • 学历: 专科

职位名称: 储备店长

发布时间: 2021-09-28
职位概要:
 • 薪资: 面议
 • 工作年限: 不限
 • 工作地点: 广东省 - 深圳市 - 宝安区
 • 工作性质: 全职
 • 招聘人数: 1
 • 学历: 专科
发布时间: 2021-09-28
职位概要:
 • 薪资: 面议
 • 工作年限: 不限
 • 工作地点: 广东省 - 深圳市 - 宝安区
 • 工作性质: 全职
 • 招聘人数: 1
 • 学历: 专科

职位名称: 会计

发布时间: 2021-09-28
职位概要:
 • 薪资: 面议
 • 工作年限: 1-3年
 • 工作地点: 广东省 - 深圳市 - 宝安区
 • 工作性质: 全职
 • 招聘人数: 1
 • 学历: 专科
上一页
1

Copyright © 2021 徐州车妈妈餐饮管理有限公司